BRAITICO é o innovador método de alfabetización desenvolvido pola ONCE

Seccións: Actividades
braitico_1.jpg

A ONCE vai  introducir en tódalas aulas de Galicia onde haxa escolarizado algún alumno con discapacidade visual, ao longo do presente curso escolar, o método ‘Braitico’, co que miles de nienos e nenas poderán descubrir o braille dun xeito divertido, preto e sinxelo.
A nova didáctica ‘Braitico’ favorecerá que os escolares cegos que aprendan a ler e a escribir en braille o fagan da mesma maneira dentro e fora da aula, fomentando ademais que o resto dos seus compañeiros se interesen, coñezan e familiaricen con este código.
Para dar a coñecer o funcionamento de ‘Braitico’, a Delegación Territorial da ONCE en Galicia realizou un taller práctico cunha demostración a cargo de Manuela Souto Suárez, unha afiliada coruñesa de nove anos de idade que cursa 4º de Primaria nun colexio herculino. Manuela estivo acompañada polo delegado territorial, Manuel Martínez e apoiada polas profesoras da ONCE, Covadonga de la Fuente e Rosa Pérez.

Manuela posa acompañada polo delegado territorial e as profesoras


‘Braitico’ convértese no primeir método oficial e inclusivo para aprender braille, que vai máis alá da simple aprendizaxe dun código de lectoescritura, pues comeza cando o neno nace e continúa durante toda a súa escolarización, sempre cunha base didáctica e neurolóxica basada nas últimas innovacións educativas.
Promovido pola Comisión Braille Española (CBE), ‘Braitico’ é froito do traballo realizado por un importante número de profesores e educadores da ONCE de toda España. O obxectivo é  convertelo nunha ferramenta fundamental para máis de 400 docentes de todo eo país que teñen a alumnos cegos nas súas aulas a que ata agora non contaban cun método apropiado para desenvolver un programa de alfabetización tan necesario para conseguir un grao idóneo de inclusión na aula. En Galicia, a ONCE presta atención a 356 escolares, dos que 142 están en primaria e educación infantil.


TIC ao servizo da aprendizaxe braille

Nado da idea de que a aprendizaxe braille á unha completa alfabetización e de que as TIC deben formar parte dese proceso, ‘Braitico’ se divide en catro módulos diferenciados pola idade, desde o nacemento ata o final da Educación Primaria (de 0 a 12 años aproximadamente).

O primeiro módulo de Braitico chámae ‘Manitas’ e está dirixido á alfabetización e habilidades previas ao braille (0 a 2 anos). Trátase de  despertar o desexo polo  mundo y proporcionar experiencias, exercitando o desenvolvemento sensorial, o esquema corporal e a  lateralidade, a coordinación psicomotora, a percepción sensorial, os conceptos básicos,o desenvolvemento da percepción háptica (ao tacto) e a motivación cara á lectura. Conta cun software para o mestre no que pósese seguir  toda a secuencia ye os obxectivos e actividades para esta etapa e un banco de recursos, consistente nas cancións e retahílas que se utilizan nas diferentes actividades.

A pequena Manuela ensínanos como lé os contos


O módulo 2, ‘A punto’, contempla a prelectura e preescritura braille (de 2 a 4/5 anos). Busca iniciar unha aprendizaxe intencional, pasar do tridimensional ao plano e comprender a estrutura do signo xerador e, por tanto, do braille. Divídese en cinco competencias: linguaxe oral, competencia motriz e manipulativa, competencia cognitiva, técnica prelectora e técnica preescritora, cada unha delas relacionada cun tema vinculado aos nenos de Educación Infantil (a granxa-escola, o cumpreanos. o parque, o colexio ou a banda de música).
Co módulo 3, ‘Brailleo’, apréndese a ler e excribir en braille (de 4/5 a 7/8 anos), o que constitue no ensino da lectoescritura como tal para que o manexo de código permita manter o seu nivel educativo. Trabállase a secuencia de letras máis acorde coas    necesidades do  alumno cego.
Por último, o módulo 4, ‘Superbraille 4.0.’, (de 7/8 a 12/13 anos) pretende afianzar o braille para o seu uso con velocidade, eficacia, utilidade e pracer. Está distribuido en cinco competencias: precisión, técnica lectoescritora, organización e técnicas de estudo, comprensión e velocidade.  Trabállase fundamentalmente desde o ordenador e con libros e papel.
No momento actual a ONCE atende en toda España 7.500 alumnos cegos ou con discapacidade visual grave a través dun sistema integral de apoio, que contempla ao alumnado, os centros escolares e as familias, co obxetivo de quea súa incorporación se faga en igualdade de condiciones.
 

RRSS_Compartir

Compartir :

Publicador de contidos

Calendario

Decembro

« »
 1. L
 2. M
 3. M
 4. X
 5. V
 6. S
 7. D
 8. 1
 9. 2
 10. 3
 11. 4
 12. 5
 13. 6
 14. 7
 15. 8
 16. 9
 17. 10
 18. 11
 19. 12
 20. 13
 21. 14
 22. 15
 23. 16
 24. 17
 25. 18
 26. 19
 27. 20
 28. 21
 29. 22
 30. 23
 31. 24
 32. 25
 33. 26
 34. 27
 35. 28
 36. 29
 37. 30
 38. 31
Eventos do mes
Non hai eventos para este mes

Subscrición

Subscrición

Suscríbete al boletín de Noticias ONCE de la Comunidad de Galicia

Publicador de contidos